• Personlig udvikling | Den bedste udgave af dig | Bliv leder i eget liv

Psykoterapi & coaching

Alle kan i perioder af livet drage nytte af psykoterapi og coaching.

Vores ubevidste frygt for gentagelse af dårlige følelser styrer vores adfærd. Det er sådan vores hjerne fungerer, så det er der for såvidt intet mystisk eller forkert ved, men det kan blive en forhindring for at opnå det vi ønsker os livet. 

På din vej mod de gode følelser, er det dog ofte nødvendigt med både mod og viljestyrke til at først at gå gennem nogen dårlige følelser.

Gennem stresscoaching og psykoterapi vil du kunne udvikle dig og styrke en masse gode følelser ved bevidst og målrettet at arbejde med at øge din livskvalitet.

 

mellem arbejde og fritid, krop og psyke, følelser og adfærd.- Jeg har specialiseret mig i håndtering af livskriser, stress, personlig ledelse, forandrings-processer og mindfulness. Jeg træner mennesker til nærvær og bevidst opmærksomhed med udgangspunkt i følelsesmæssig Intelligens.

Min faglighed er primært fundamenteret i biopsykologi, følelsesmæssig intelligens, adfærdsforskning, bioenegertik, kognitions- og personlighedspsykologi, samt mine erfaringer fra egne klienter i selvudviklingsforløb, og som rådgiver for mennesker i krise og sorg.

Behovet for coaching og terapi kan opstå i forbindelse med livskriser i en eller anden form, som fx. skilsmisse, arbejdsløshed, sorg, udfordringer i parforholdet, med forældrerollen eller andet. Men der behøver ikke altid være tale om "følelsesmæssige kriser" på den måde. Det kan også være følelsen af fx. at sidde fast i negative tanke- og handlemønstre, eller du kan bruge coaching og terapi til at tage temperaturen på din livskvalitet på forskellige livsområder.

Jeg træner til nærvær og bevidst opmærksomhed med udgangspunkt i følelsesmæssig Intelligens.

 

 

HELE MENNESKER
HELE DAGEN
HELE LIVET

 

 

BALANCE
Krop - Psyke
Følelser - Fornuft

Områder

 • Livskriser
 • Stress
 • Sorg
 • Ensomhed

 • Parforhold
 • Seksualitet
 • Jalousi

 • Gensidig respekt

 • Personlig udvikling

 • Selvaccept

 • Selvtillid

 • Lederskab

Mine metoder

Jeg anvender primæt samtale i forbindelse med coaching og terapi. "Samtale" er andet end blot at snakke sammen. Indenfor begrebet samtale anvender jeg en række forskellige teknikker, der har til formål at støtte dig bedst muligt. Når det er hensigsmæssigt, anvender jeg psykodynamiske og kropsdynamiske øvelser.

Helt gennemgående arbejder jeg ud fra nogle analytiske værktøjer, der udspringer fra biopsykologien*, og som tager højde for dels vores biologiske arv - det vi som mennesker, er født med, og vores sociale arv - det vi har lært gennem vores opvækst og gennerelle livserfaring. Det er et stærkt værktøj, der kan ret præcist kan guide dig til den adfærd du skal træne, for at kunne opnå de følelser, du gerne vil have.

Samtale teknikker
Dialog - Analytisk - Anerkendende - Narrativ/Kognitiv coaching - Fokusering - Klinisk - Dybdepsykologisk

Psykodynamiske metoder
Mindfulness øvelser - Oplevelsesorienterede øvelser - Gestalt terapi - Psykospil

Kropsdynamiske metoder
Bioenergetik - Åndedrætsregulerende træning

* Som grundlæggende analytisk værktøj anvender jeg en biopsykologisk model udarbejdet af den videnskabelige forskning, som adfærdsbiolog Paul MacLean fra National Institute of Mental Health i USA blev nomineret til nobelprisen for i 1985.

Kontakt oplysninger

Praksisadresse
Vandtårnsvej 62A, 1.sal nr.11
2860 Søborg

Nyhedsbrev

×
Booking
Ring op
Menu